sPOT - Súčasná platforma otvorených tém

sPOT je nový diskusný, vzdelávací a kultúrny cyklus. Platformu otvárame témou ŽENA 2024.

Podujatie sa koná pod záštitou vicestarostky MČ Petržalka Ivety Jančokovej. 

Predstavujeme Vám nový diskusný, vzdelávací a kultúrny cyklus sPOT-súčasná platforma otvorených tém. Účelom novej platformy je tvorba slobodného priestoru, v ktorom je možné hlbšie, fundovane a slobodne sa venovať témam, ktoré pokladáme za kľúčové pre našu spoločnosť. Pomocou nástrojov ako diskusia, prednáška, workshop a umelecká činnosť chceme prinášať aktuálnosť, informovanosť a vzdelanosť. 

Cyklus sPOT otvárame témou: ŽENA 2024

PROGRAM

15.3.2024 

EDU DRAMA  organizovaný workshop pre ZŠ Tupolelova 20

DKP (Dočasný kultúrny priestor, Rovniankova 5)

18:00 JE FEMINIZMUS -IZMUS? prednáška, Jana Geržová

19:00 ONE DAY - EVERY DAY vernisáž výstavy, Zuzana Pustaiová
Kurátor: Branislav Štěpánek
           

16.3.2024 - DK LÚKY

10:00 - 11:00  MODERNÁ SEBAOBRANA kurz + prezentácia knihy
vzhľadom na obmedzenú kapacitu NUTNÉ PRIHLÁSENIE henrieta.viragova@kzp.sk do 15.3.2024 12:00 hod

10:00 - 11:00 "NIEKTORÉ PRINCEZNÉ NEMUSIA ČAKAŤ NA SVOJHO ZÁCHRANCU..."
rodovo rovné detské čítanie, Hanblivé herečky

14:00 - 14:09  OFICIÁLNE OTVORENIE  

14:10 - 15:00  CESTA ŽENSKÝCH PRÁV, OD MINULOSTI K SÚČASNOTI
Tünde Lengyelová, Historický ústav

15:30 - 17:00  ŽENA A TELO diskusia
Ženské kruhy, Zdravé regióny
moderuje Michaela Homolková

17:30 - 19:00  NÁSILIE NA ŽENÁCH  diskusia
Pavla Špondrová; Oddelenie sociálnych vecí Petržalka
Barbora Burajová – inštitút pre výskum práce a rodiny
Mariana Kovčová - riaditeľka centrum Slniečo 

moderuje Michaela Homolková

19:30 - 20:30  NAYA koncert

 

17.3.2024 - DK LÚKY

10:00 - 11:00  ANNA ZO ZELENÉHO DOMU
Detské bábkové divadlo VETEŠ

Vstupné 5 € platí na všetky podujatia.

___________________________________________________________________________________________________________

Nie je to tak dávno, keď sme nemali právo na slobodu, vzdelanie, politický, spoločenský, kultúrny či sociálny život. Nemali sme právo rozhodovať o našom bezpečí, tele či dôstojnosti.  V niektorých kultúrach či častiach sveta ženy, dievčatá, matky a dcéry ešte stále nemajú dostatočne priznané práva pre prežitie dôstojného bezpečného ľudského života. Ani na Slovensku to nie je zďaleka ideálne. V dvadsiatom prvom storočí miesto napredovania kráčame späť k našej minulosti.

Právo na súhlas a rozhodovanie o našom vlastnom tele stále nie je samozrejmosťou. Rovnocenné rodové pracovné podmienky opakovane absentujú. Stále sa pochybuje o ženskom práve na súhlas, ktoré sa bytostne dotýka našich vlastných ženských tiel. Spoločnosť či náboženstvá neprestajne spochybňujú naše právo rozhodovať o materstve. Moderný otrok domácnosti nevymizol. Zakorenené stereotypy, ktoré si dedíme z generácie na generáciu, sú ustavične prítomné medzi nami.

Pokladáme za dôležité otvárať témy, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť. Sme presvedčení o tom, že boj za rovnaké ľudské práva pre všetky bytosti je základným princípom slobodného, bezpečného a mierového prežívania.

Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť sPOT - súčasnú platformu otvorených tém, a zahájiť ju pilotnou témou ŽENA / FEMINA / ROVNOSŤ.

Henrieta Virágová, v mene Kultúrnych zariadení Petržalky

Dom kultúry Lúky

  16.03.2024 | 10:00 - 20:00

  HUDBA, KOMUNITNÉ AKTIVITY, WORKSHOPY

 5 €

sPOT - Súčasná platforma otvorených tém

Podobné podujatia