MODERNÁ SEBAOBRANA - kurz

Možno ste zamrzli, stratili reč, prípadne ste sa len donútili k úškrnu. Práve preto čoraz viac ľudí, mužov i žien, navštevuje kurzy sebaobrany – aby v takýchto situáciách vedeli reagovať.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu NUTNÉ PRIHLÁSENIE henrieta.viragova@kzp.sk do 15.3.2024 12:00 hod.

Boli ste svedkami útokov či urážok, a predsa ste nedokázali zasiahnuť?
Zrejme každý z vás sa už stretol s určitou formou násilia alebo obťažovania. Možno ste zamrzli, stratili reč, prípadne ste sa len donútili k úškrnu. Práve preto čoraz viac ľudí, mužov i žien, navštevuje kurzy sebaobrany – aby v takýchto situáciách vedeli reagovať. Fyzicky. Ale nácvik kopancov do citlivých miest je len veľmi malá časť skutočnej sebaobrany. Tá sa začína oveľa skôr, než na vás niekto zaútočí – v ideálnom prípade útočník skončí skôr, než vôbec začne. Dobrá sebaobrana vás teda v prvom rade naučí, ako sa do takejto situácie vôbec nedostať. 

Viete, aká je najúčinejšia zbraň žien proti nepríjeným a agresívnym ľudom ? Je to hlas. Práve z vášho hlasu sa v krízových situáciácu stáva váš najväčší spojenec. Násilie sa nezačína tým, že ťa niekto bije, že vám dá niekto ranu, že vás kope alebo škrtí.Vždy sa začína nejakým komentárom, sexistickým vtipom, nemiestnou poznámkou.A vtedy je podstatné určiť si hranice. 

Príďte sa naučiť vymedziť si svoje hranice a povedať rázne NIE!

Čo sa dá naučiť na kurze : 

-vymedziť si hranice
-rozpoznať agresora
-zastať sa seba samej
-komunikovať s agresorom
-posilniť sebaistotu

Eva Šipöczová

Instruktorka sebeobrany

Roky zlých a neoprávnených pocitov viny a strachu mi pomohla pochopiť a prekonať Moderná sebaobrana. Absolvovanie minikurzu sebaobrany pre ženy stačilo, aby som si začala aktívnejšie stanovovať hranice a brániť ich. Ďalšie tréningy mi pomohli získať viac sebaistoty. Dnes sebaobranu vnímam ako životnú stratégiu. Vybrala som si ju, aby som sa vo svete cítila bezpečnejšie a slobodnejšie. Rozhodnutie stať sa inštruktorkou prišlo skôr intuitívne. A ako učíme na našich kurzoch – intuícii sa oplatí veriť. Verím, že ako inštruktorka pomáham zlepšovať nie len život jednotlivcov, ale malými krokmi aj celú spoločnosť.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Predstavujeme Vám nový diskusný, vzdelávací a kultúrny cyklus sPOT-súčasná platforma otvorených tém. Účelom novej platformy je tvorba slobodného priestoru, v ktorom je možné hlbšie, fundovane a slobodne sa venovať témam, ktoré pokladáme za kľúčové pre našu spoločnosť. Pomocou nástrojov ako diskusia, prednáška, workshop a umelecká činnosť chceme prinášať aktuálnosť, informovanosť a vzdelanosť. 

Cyklus sPOT otvárame témou: ŽENA 2024

PROGRAM

15.3.2024 - DKP (Dočastný kultúrny priestor, Rovniankova 5)

18:00  ONE DAY - EVERY DAY vernisáž výstavy, Zuzana Pustaiová
           JE FEMINIZMUS -IZMUS? prednáška, Jana Geržová 

16.3.2024 - DK LÚKY

10:00 - 11:00  MODERNÁ SEBAOBRANA kurz + prezentácia knihy
vzhľadom na obmedzenú kapacitu NUTNÉ PRIHLÁSENIE henrieta.viragova@kzp.sk do 15.3.2024 12:00 hod

10:00 - 11:00 "NIEKTORÉ PRINCEZNÉ NEMUSIA ČAKAŤ NA SVOJHO ZÁCHRANCU..."
rodovo rovné detské čítanie, Hanblivé herečky

14:00 - 14:09  OFICIÁLNE OTVORENIE  

14:10 - 15:00  CESTA ŽENSKÝCH PRÁV, OD MINULOSTI K SÚČASNOTI
Tünde Lengyelová, Historický ústav

15:30 - 17:00  ŽENA A TELO diskusia
Ženské kruhy, Zdravé regióny
moderuje Michaela Homolková

17:30 - 19:00  NÁSILIE NA ŽENÁCH  diskusia
Pavla Špondrová; Oddelenie sociálnych vecí Petržalka
Barbora Burajová – inštitút pre výskum práce a rodiny
moderuje Michaela Homolková

19:30 - 20:30  NAYA koncert

 

17.3.2024 - DK LÚKY

10:00 - 11:00  ANNA ZO ZELENÉHO DOMU
Detské bábkové divadlo VETEŠ

Vstupné 5 € platí na všetky podujatia.

___________________________________________________________________________________________________________

Nie je to tak dávno, keď sme nemali právo na slobodu, vzdelanie, politický, spoločenský, kultúrny či sociálny život. Nemali sme právo rozhodovať o našom bezpečí, tele či dôstojnosti.  V niektorých kultúrach či častiach sveta ženy, dievčatá, matky a dcéry ešte stále nemajú dostatočne priznané práva pre prežitie dôstojného bezpečného ľudského života. Ani na Slovensku to nie je zďaleka ideálne. V dvadsiatom prvom storočí miesto napredovania kráčame späť k našej minulosti.

Právo na súhlas a rozhodovanie o našom vlastnom tele stále nie je samozrejmosťou. Rovnocenné rodové pracovné podmienky opakovane absentujú. Stále sa pochybuje o ženskom práve na súhlas, ktoré sa bytostne dotýka našich vlastných ženských tiel. Spoločnosť či náboženstvá neprestajne spochybňujú naše právo rozhodovať o materstve. Moderný otrok domácnosti nevymizol. Zakorenené stereotypy, ktoré si dedíme z generácie na generáciu, sú ustavične prítomné medzi nami.

Pokladáme za dôležité otvárať témy, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť. Sme presvedčení o tom, že boj za rovnaké ľudské práva pre všetky bytosti je základným princípom slobodného, bezpečného a mierového prežívania.

Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť sPOT - súčasnú platformu otvorených tém, a zahájiť ju pilotnou témou ŽENA / FEMINA / ROVNOSŤ.

Henrieta Virágová, v mene Kultúrnych zariadení Petržalky

Dom kultúry Lúky

  16.03.2024 | 10:00 - 12:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, KURZY

 5 €

MODERNÁ SEBAOBRANA - kurz

Podobné podujatia