PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

POKYNY A INFORMÁCIE O VO V KZP

Verejný obstarávateľ Kultúrne zariadenia Petržalky - profil TU

Súhrnná správa 1/2014 - tu

Súhrnná správa 2/2014 - tu

Súhrnná správa 3/2014 - tu

Súhrnná správa 4/2014 - tu

Súhrnná správa 1/2015 - tu

Súhrnná správa 2/2015 - tu

Súhrnná správa 3/2015 - tu

Súhrnná správa 4/2015 - tu

Súhrnná správa 2/2017 - tu

Súhrnná správa 4/2017 - tu

Súhrnná správa 4/2018 - tu