ONE DAY EVERY DAY vernisáž výstavy & JE FEMINIZMUS - IZMUS? prednáška

Súčasťou cyklu je aj otvorenie vernisáže Zuzany Pustaiovej ONE DAY - EVERY DAY a prednáška Jany Geržovej na tému Je feminuzmus - izmus?  V Dočasnom kultúrnom priestore, Rovniankova 5, Bratislava. 

Podujatie pod záštitou vicestarostky Ivety Jančokovej. 

Predstavujeme Vám nový diskusný, vzdelávací a kultúrny cyklus sPOT-súčasná platforma otvorených tém. Účelom novej platformy je tvorba slobodného priestoru, v ktorom je možné hlbšie, fundovane a slobodne sa venovať témam, ktoré pokladáme za kľúčové pre našu spoločnosť.  Pomocou nástrojov ako diskusia, prednáška, workshop a umelecká činnosť chceme prinášať aktuálnosť, informovanosť a vzdelanosť.  

Cyklus sPOT otvárame témou ŽENA 2024. 

Súčasťou cyklu  je aj otvorenie vernisáže Zuzany Pustaiovej ONE DAY  EVERY DAY a prednáška Jany Geržovej na tému Je feminuzmus - izmus?  V dočasnom kultúrnom priestore, Rovniankova 5, Bratislava. 

ONE DAY  EVERY DAY
Zuzana vo svojej tvorbe  skúma, ako bežná rutina, stereotypy, sociálne interakcie a hranie rolí ovplyvňujú našu existenciu, vzťahy a v konečnom dôsledku aj naše životy. Toľko ľudí túži uspokojiť očakávania spoločnosti bez toho, aby premýšľali o koreňovom koncepte, ktorý prináša pravý opak - umelosť v správaní a zdržanlivosť v osobnej slobode. One Day Every Day sa zaoberá neschopnosťou uniknúť spoločenskému tlaku spôsobenému svetom politiky, médií a digitálnej prítomnosti ľudí a vecí. 
"Hľadám hranice, kde sa tradičná užitočnosť rutiny stáva patologickou. Masky sú v skutočnosti samohybridizáciou ženského(a všeobecne ľudského) prirodzeného vzhľadu s tým, ako ho očakáva "spoločnosť".

Kurátor: Branislav Štěpánek 

JE FEMINIZMUS - IZMUS? / Jana Geržová
Hoci feminizmus nie je na Slovensku hlavným prúdom výtvarného umenia, významným spôsobom zmenil myslenie mnohých umelkýň a umelcov prostredníctvom ich tvorby. Napriek tomu, stále nevieme presne povedať kto je feministická autorka/autor, čo je feministické dielo a kedy môžeme hovoriť o feministickej výstave. Prednáška sa pokúsi prostredníctvom modelových situácii ukázať, že tieto neistoty nemusia byť nevyhnutne vnímané negatívne, ak pripustíme, že feminizmus nie je uzavretá ideológia, ale otvorený postoj ku svetu. 
Jana Geržová, šéfredaktorka časopis Profil súčasného výtvarného umenia Problematike feministického umenia sa venuje od konca 80. rokov 20. storočia. Jej esej „Art and the Question of Gender in Slovak Art“ napísaná pre britský feministický časopis n.paradoxa (2001) bola zaradená do antológie Gender Check: A Reader. Art and Theory in Eastern Europe (2010).

________________________________________________________________________________________________________________________

16.3.2024 - DK LÚKY

10:00 - 11:00  MODERNÁ SEBAOBRANA kurz + prezentácia knihy
vzhľadom na obmedzenú kapacitu NUTNÉ PRIHLÁSENIE henrieta.viragova@kzp.sk do 15.3.2024 12:00 hod

10:00 - 11:00 "NIEKTORÉ PRINCEZNÉ NEMUSIA ČAKAŤ NA SVOJHO ZÁCHRANCU..."
rodovo rovné detské čítanie, Hanblivé herečky

14:00 - 14:09  OFICIÁLNE OTVORENIE  

14:10 - 15:00  CESTA ŽENSKÝCH PRÁV, OD MINULOSTI K SÚČASNOTI
Tünde Lengyelová, Historický ústav

15:30 - 17:00  ŽENA A TELO diskusia
Ženské kruhy, Zdravé regióny
moderuje Michaela Homolková

17:30 - 19:00  NÁSILIE NA ŽENÁCH  diskusia
Pavla Špondrová; Oddelenie sociálnych vecí Petržalka
Barbora Burajová – inštitút pre výskum práce a rodiny
moderuje Michaela Homolková

19:30 - 20:30  NAYA koncert

 

17.3.2024 - DK LÚKY

10:00 - 11:00  ANNA ZO ZELENÉHO DOMU
Detské bábkové divadlo VETEŠ

Vstupné 5 € platí na všetky podujatia.

___________________________________________________________________________________________________________

Nie je to tak dávno, keď sme nemali právo na slobodu, vzdelanie, politický, spoločenský, kultúrny či sociálny život. Nemali sme právo rozhodovať o našom bezpečí, tele či dôstojnosti.  V niektorých kultúrach či častiach sveta ženy, dievčatá, matky a dcéry ešte stále nemajú dostatočne priznané práva pre prežitie dôstojného bezpečného ľudského života. Ani na Slovensku to nie je zďaleka ideálne. V dvadsiatom prvom storočí miesto napredovania kráčame späť k našej minulosti.

Právo na súhlas a rozhodovanie o našom vlastnom tele stále nie je samozrejmosťou. Rovnocenné rodové pracovné podmienky opakovane absentujú. Stále sa pochybuje o ženskom práve na súhlas, ktoré sa bytostne dotýka našich vlastných ženských tiel. Spoločnosť či náboženstvá neprestajne spochybňujú naše právo rozhodovať o materstve. Moderný otrok domácnosti nevymizol. Zakorenené stereotypy, ktoré si dedíme z generácie na generáciu, sú ustavične prítomné medzi nami.

Pokladáme za dôležité otvárať témy, ktoré rozdeľujú našu spoločnosť. Sme presvedčení o tom, že boj za rovnaké ľudské práva pre všetky bytosti je základným princípom slobodného, bezpečného a mierového prežívania.

Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť sPOT - súčasnú platformu otvorených tém, a zahájiť ju pilotnou témou ŽENA / FEMINA / ROVNOSŤ.

Henrieta Virágová, v mene Kultúrnych zariadení Petržalky

Exteriér

  15.03.2024 | 18:00 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

ONE DAY  EVERY DAY vernisáž výstavy  & JE FEMINIZMUS - IZMUS? prednáška

Podobné podujatia