VÝLET DO TATIER

deň horolezectva pri Veľkom Draždiaku (východný breh)

Na nafukovacej horolezeckej stene si pod vedením lektorov môžete overiť svoje schopnosti, silu aj odvahu.

Podujatie je realizované pre všetky vekové kategórie. 

Tešíme sa na vás - "horolezci, horolezkyně, horolezčata :)"

*V prípade pekného počasia sa podujatie koná pri Bare Barracuda na východnom brehu Draždiaka.

**V prípade zlého počasia sa zrealizuje prednáška s horolezcom, spojená s projekciou a hrou o šiestich predmetoch pre horolezcov v Dome kultúry LÚKY, Vígľašská 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*podujatia sa konajú v rámci Letných dní Petržalky 2020*

Komplet program Letných dní Petržalky 2020: https://www.kzp.sk/sprava/letne-dni-petrzalky-2020

Iné podujatia

  08.08.2020 | 10:00 - 14:00

  Pre deti, Iné, Podujatia

 voľný vstup

VÝLET DO TATIER

Podobné podujatia