FOLKLORISTICA UNIVERSITAS

Umelecký večer bratislavských univerzitných súborov.

Účinkujú akademické folklórne súbory:
FS Ekonóm - EU
FS Gymnik - UK
FS Technik - STU

Roky na vysokej škole sú obdobím, počas ktorého disponujeme relatívne veľkým množstvom energie a entuziazmu. Ostaň študovať na Slovensku a staň sa súčasťou študentskej folklórnej komunity. Pozývame ťa na umelecký večer bratislavských univerzitných folklórnych súborov Folkloristica Universitas. Spoznáš Folklórny súbor Ekonóm Ekonomická univerzita, Folklórny súbor Gymnik Univerzita Komenského, Folklórny súbor Technik Slovenská technická univerzita.

Po predstavení sa môžeš s nami lepšie spoznať pri spoločnej veselici.

Cena vstupného: 20 €, študenti 18 € /podmienený preukazom ISIC/, dôchodcovia 15 €, deti do 5 rokov zadarmo

Predaj vstupeniek aj v pokladni DKZH

Dom kultúry Zrkadlový háj

  31.05.2024 | 19:00 - 02:00

  HUDBA

 20 / 18 / 15 €

FOLKLORISTICA UNIVERSITAS

Podobné podujatia