ZRUŠENÉ! LÚČNICA

SLOVENSKÝ TRIPTYCH.

Spoločnosť Kultúrne zariadenia Petržalky týmto oznamuje majiteľom vstupeniek na Podujatie, že s účinnosťou od 22. novembra 2021 sa Podujatie ruší kvôli nepriaznivým epidemiologickým podmienkam. Spoločnosť Ticketportal zabezpečí oznam pre vrátenie lístkov na podujatie a už teraz sa tešíme na nový termín v roku 2022.

Pastieri, roľníci, remeselníci.

Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - Slovenský triptych sa inšpiruje ľudovou kultúrou, hudobno – tanečným umením a prácou našich ľudí v troch základných sférach minulosti: tradičným pastierstvom, roľníctvom a remeselníctvom. Kým pastierstvo sa svojráznym spôsobom života viazalo na horské prostredie, roľníctvo sa udomácnilo predovšetkým v dolinách a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo sa zasa šírilo z miest a mestečiek na nížinný, ako i na podhorský vidiek celého Slovenska. Choreografia: Ján Blaho Hudba: Peter Jantoščiak, Peter Parničan Scéna: Ján Ťapák Kostýmy: Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová

Miesto : Dom kultúry Zrkadlový Háj, Rovniankova 3

Dátum : 07.12.2021

Čas : 19,00 hod

Vstupné : 20,00 euro

Dom kultúry Zrkadlový háj

  07.12.2021 | 19:00 - 21:00

  HUDBA

 20 €

ZRUŠENÉ! LÚČNICA

Podobné podujatia