"Z KOREŇOV ĽUDOVEJ PIESNE"

35. výročie mužskej speváckej skupiny Rodokmeň

Umelecké teleso - mužská spevácka skupina RODOKMEŇ!

Účinkuje aj v menšom počte, čo však vyžaduje vyššie interpretačné nasadenie, intonačné nároky, precíznosť prípravy a najmä výkony na živých vystúpeniach. Tento súbor špičkových vokalistov účinkoval na samostatných koncertoch, ale aj ako súčasť kvalitných programov. Počas tridsiatich piatich rokov činnosti absolvovali viac ako tisíc vystúpení, nahrali vyše tristo piesní pre rozhlas a televíziu samostatne, ale aj so sprievodom Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu, i ďalších inštrumentál-nych zoskupení. Na svojom konte má niekoľko CD albumov, DVD záznamov.

Spevácke zoskupenie Rodokmeň, ako súčasť pôvodného Klubu priateľov ľudovej piesne, si zakladá na úcte k hodnotám a tradíciám, šíri povedomie o kvalite zborového spievania na Slovensku, čo Spolok hudobného folklóru považuje za ďalší prostriedok rozvoja tohto diania, ktoré v posledných rokoch stagnuje. Dlhodobé pôsobenie speváckej skupiny Rodokmeň je výsledkom ich mnohoročného vývinu najmä zásluhou pôsobenia v speváckom zbore Lúčnice, sčasti i Techniku, kde nadobudli vysoko kvalitnú vokálno-technickú, štýlovú, žánrovú prípravu, schopnosť diferencovane prijímať podnety ľudového umenia i vážnej hudby.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  29.10.2021 | 18:00 - 19:30

  Hudba, Iné

 10 €

"Z KOREŇOV ĽUDOVEJ PIESNE"

Podobné podujatia