ZRUŠENÉ! Adventný kalendár Vianočný koncert v Evanjelickom kostole

Martin Ruman je sólista Slovenskej filharmónie ,vynikajúci umelec s bohatým repertoárom,ktorého súčasťou sú aj Bachove husľové skladby v úprave pre violu

Vianočný koncert v Evanjelickom kostole na Strečnianskej ulici v Petržalke

 

Účinkujú:

Martin Ruman -  viola

Alena Hučková – klavír

Alena Hučková sólisticky vystúpila so Slovenskou filharmóniou, s Filharmóniou Brno, s Orchestrom Janáčkovej opery Národného divadla Brno a so Symfonickým orchestrom Konzervatória v Bratislave. Od roku 2015 je členkou Orchestra Opery Slovenského národného divadla. Spolupracovala s dirigentmi ako Rastislav Štúr, Jaromír Krygel, Jakub Klecker, Dušan Štefánek, Peter Valentovič, Peter Breiner, Mario Košik, Michelangelo Galeati, Martin Leginus a ď.

Je vyhľadávanou komornou hráčkou a korepetítorkou. V klavírnom duu spolupracuje s Vladimírom Šrankom, spolu s Jurajom Pivoluskom (klarinet) a Mariánom Michalcom (vibrafón) premiérovali skladby súčasných slovenských autorov Mareka Piačeka a Róberta Krausa. S klarinetistom Jurajom Pivoluskom vystúpila aj v klavírnom triu spoločne s violončelistkou Karolínou Zívalíkovou – predstavili sa napr. v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci (2015). V klavírnom triu spolupracovala tiež s violistom Martinom Rumanom a violončelistom Lukášom Polákom – v roku 2017 účinkovali na festivaloch Nitrianska hudobná jeseň, Bojnické hudobné leto a v rámci cyklu Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci. Spolu s Martinom Rumanom tvoria zároveň komorné duo a pravidelne vystupujú na Slovensku i v zahraničí. V septembri 2018 sa predstavila na recitáli s huslistom Pavlom Bogaczom ml. v Šanghaji. Na divadelných festivaloch Noc divadiel (2015) a Kračúň (2014) ako aj na študentskom festivale LEPfest (2013) vystúpila so speváčkou Natáliou Jabůrkovou s piesňovým a šansónovým repertoárom (Édith Piaf, Hana Hegerová a Marta Kubišová).    

V sezónach 2015/16 a 2016/17 bola korepetítorkou Baletu SND v Bratislave. Od roku 2015 je rezidentnou korepetítorkou sláčikových a dychových nástrojov na Medzinárodných interpretačných kurzov Camerata Comorra v Komárne. Ako korepetítorka sa zúčastnila husľových kurzov Ilyu Gringoltsa, Alexandry Soumm, Jindřicha Pazderu, Midori Goto a Dalibora Karvaya v rámci projektu Majstrovské kurzy svetových virtuózov v Bratislave. Od roku 2018 je externou korepetítorkou na VŠMU v Bratislave. 

Ako klavírna pedagogička pôsobila na British International School Bratislava (2006 – 2010 a   2014 – 2015), na SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové v Brne bola pedagogička klavíru a korepetítorka tanca (2011 – 2012). V období rokov 2012 – 2018 pôsobila na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave ako pedagogička klavíra, korepetítorka sláčikových a dychových nástrojov a ako korepetítorka speváckeho zboru Margarétka pod vedením zbormajstra Jozefa Chabroňa.

Martin Ruman ako sólista účinkoval so Slovenskou filharmóniou, SKO Bohdana Warchala a s komornými orchestrami Cappella Istropolitana a Sinfonietta Bratislava.

Okrem pôsobenia v Slovenskej filharmónii sa aktívne venuje aj komornej hre, v rámci ktorej pravidelne spolupracuje s poprednými domácimi i zahraničnými umelcami a telesami (Jozef Ľupták, Milan Paľa, Juraj Tomka, Marián Svetlík, Boris Lenko, Alena Hučková, Shmuel Ashkenasi, Zhou Qian, Isabelle van Keulen, Daniel Rowland, Pablo Barragán, Mucha Quartet, Moyzesovo kvarteto a ď.).

Počas štúdií v Prahe bol členom Komorného orchestra Pavla Haase (2009 - 2012) a Komorného orchestra BERG (2011 - 2012). V súčasnosti je členom Gustav Klimt Quartet Wien (koncerty v Musikverein a Konzerthaus Viedeň) a členom komorného zoskupenia Collegium Wartberg.

Martin Ruman je pedagógom violovej hry na Konzervatóriu v Bratislave a od roku 2017 aj lektorom v Slovenskom mládežníckom orchestri. Interpretačné kurzy viedol doma i v zahraničí (napr. kurzy CIMA vo Viedni, komorné kurzy Konvergencií).

Iné podujatia

  20.12.2020 | 18,30 - 19,30

  Hudba

 

ZRUŠENÉ! Adventný kalendár Vianočný koncert v Evanjelickom kostole

Podobné podujatia