VEĽKONOČNÁ PETRŽALKA 2024

Veľkonočný komunitný jarmok, spojený s kreatívnymi dielňami pre rodiny s deťmi a kultúrnym programom.

10:00 - 14:00 výroba veľkonočných predmetov

  • ZDOBENIE VAJÍČOK
  • VÝROBA VEĽKONOČNÝCH DEKORÁCIÍ
  • KERAMICKÁ DIELŇA
  • ZDOBENIE KONÁRIKOV VAJÍČKAMI
  • OBČERSTVENIE

Pre detských návštevníkov podujatia sú pripravené od 10:00 do 15:00 workshopy pletenia korbáčov, výroby veľkonočných dekorácií a keramickej tvorby.

14:00 - 17:00 vystúpenia v koncertnej sále

  • Petržalská MELÓDIA
  • SZUŠ ART PEGAS
  • ŠKOLA BREAKU PETRŽALKA
  • tanečná škola LA PORTELLA
  • študenti Konzervatória Tolstého 11 v Bratislave

Počas celého dňa budú prebiehať Veľkonočné trhy - komunitný jarmok: predaj výrobkov našich seniorov, detí a znevýhodnenej mládeže.
Trhy budú vo vnútorných riestoroch CC Centra.

V spolupráci s referátom kultúry MČ Petržalka.

CC Centrum

  17.03.2024 | 10:00 - 17:00

  PRE DETI, KOMUNITNÉ AKTIVITY

VEĽKONOČNÁ PETRŽALKA 2024

Podobné podujatia