VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / VAJNORY

Predstavujeme Vám Vajnory.

Účinkujú: Vajnorský okrášľovací spolok, Podobenka z Vajnor, Vajnorská dychovka


Vajnorský okrášľovací spolok - folklórna skupina je  pokračovateľom ľudových tradícií Vajnor – dediny v meste. Cieľom činnosti je zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva Vajnor.  Vajnory sú jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá si stále udržiava svoje pôvodné nárečie, pôvodnú ľudovú pieseň a folklórne tradície.   V spolku pôsobia nadšenci všetkých vekových kategórií. Vo svojom voľnom čase sa snažia oživiť staré ľudové zvyky ako sú fašiangy, dožinkové slávnosti, vinobranie, vajnorská tradičná svadba a iné zvyky jarného a zimného obdobia. Spolok vydal aj  spevník, ktorý pomáha oživiť vajnorskú ľudovú pieseň a zapojiť širšiu verejnosť do tradičných aktivít.

Folklórna skupina účinkovala  nielen na domácich pódiách, ale aj v zahraničí. Je pozývaná na firemné prezentácie pre zahraničných hostí a iné spoločenské podujatia.
Vajnorský okrášľovací spolok pracuje od roku 2003 pod vedením Ivana Štelára, od roku 2022 s nimi scenáristicky a dramaturgicky spolupracuje František Grebeči.

Spolok je organizátorom podujatia Maľované Vajnory, ktoré prezentuje vajnorský  ornament v interiéroch súkromných aj firemných objektov vo Vajnoroch. Organizuje rôzne kurzy tradičných zručností zameraných na obnovu a udržiavanie krojov a tradícií. Súčasťou spolku sú aj šikovné paličkárky, ktoré sa venujú najmä vajnorskej čipke.

Oficiálna stránka
facebook
youtube

 

Občianske združenie Podobenka z Vajnor, založené v roku 2014, je skupina nadšencov, ktorí vyhľadávajú a spracovávajú tradície, zvyky a rôzne činnosti a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom jej činnosti je autentický vajnorský folklór. Zameriava sa na zachovanie, rozvíjanie, podporu a prezentáciu hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Z iniciatívy členov Podobenky z Vajnor bol v roku 2016 Vajnorský ornament zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Jej súčasťou od roku 2015 je i detský folklórny súbor. A práve práca s deťmi a mládežou a snaha odovzdať im tradície je jedným z hlavných cieľov občianskeho združenia, ktorého predsedníčkou je Gabriela Zemanová.

Podobenka z Vajnor pravidelne účinkuje na podujatiach nielen na Slovensku, ale i v zahraničí a pre širokú verejnosť každoročne organizuje s podporou mestskej časti Bratislava-Vajnory podujatia - tradičnú Kvetnú nedeľu, v letných mesiacoch Školu vajnorských tradícií a v novembri Vajnorský širáček - prehliadku amatérskych folklórnych súborov a divadiel.

Scénickým stvárnením vajnorského folklóru prostredníctvom hier, tanca, hudby a ľudovej piesne chce rozdávať ľuďom radosť a dobrú náladu a vzbudiť v nich i záujem o tradičné umenie.

facebook

Vajnorská dychovka svojou činnosťou nadväzuje na bohatú, 150-ročnú históriu dychovej hudby vo Vajnoroch. Pevné základy ľudovému muzikanstvu položil už v roku 1866 organista a učiteľ Václav Kubišta. Jeho príklad nasledovalo nepretržite osem kapelníkov až do dnešných čias. V súčasnej podobe pôsobí pod vedením Petra Pokrivčáka, základ tvoria "starí" muzikanti Vajnoranky a Vajnoráka, doplnení hudobníkmi z mladšej generácie. Dychovka hrá pravidelne na domácich kultúrnych podujatiach, ako sú Vajnorské hody, Kultúrne leto či tradičné fašiangové zábavy.

facebook

Podujatie sa koná v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Vajnory a starostu - Ing. Michala Vlčeka.

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci s Vladimírom Bajanom, ProFolklorika n.f.

Podujatie podporilo nadácia SPP

Dom kultúry Zrkadlový háj

  29.11.2024 | 19:00 - 01:00

  HUDBA

 15 €

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / VAJNORY

Podobné podujatia