VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / HEĽPA

Predstavujeme Vám obec Heľpa.

Účinkujú: olklórna skupina Heľpan, Chlopi z Heľpy, Ľudová hudba Heľpan pod vedením Viktora Tešlára - Kračún v Heľpe

Fsk Heľpan patrí medzi najstaršie a najvytrvalejšie folklórne kolektívy na Horehroní. Od začiatku sa snaží hľadať a verne interpretovať tradičné prejavy tanečného, hudobného, spevného a slovesného folklóru.

Námety na svoju prácu čerpá výlučne z miestnych tradícií a rodinných zvykosloví.  Na svojom konte má vydané 4 CD platne – Totá Heľpa, Nad tou Heľpou, heľpianskô širô pole a Spievajú mladí.   Pýšiť sa môže štyrmi dokumentárnymi filmami vysielanými RTVS – Na heľpianskej svadbe, Buli sme na priadkach, Zimnými obrázkami a jarnými a letnými zvykosloviami. Objavuje sa v súťaži Kapura a v iných televíznych podujatiach. Krásne viachlasné spevy sa stali súčasťou Horehronského viachlasného spevu, ktorý bol zapísaný do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

V súčasnej dobe tvorí FS Heľpan mužská spevácka zložka Chlopi z Heľpy, ktorých viedol k úspechom dlhé roky Lukáč Kukuľa, v súčasnosti sú to Jozef Tkáčik a Jozef Lilko, ženská a dievčenská tanečno-spevácka zložka pod vedením Mária Kemkovej, Anny Fedorovej a Jozefa Murína a hudobná zložka pod vedením Viktora Tešlára.

Na záver programu Vás pozývame na posedenie pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecialít.

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka v spolupráci s Vladimírom Bajanom, ProFolklorika n.f.

Podujatie podporilo nadácia SPP

 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  20.12.2024 | 19:00 - 01:00

  HUDBA

 15 €

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU / HEĽPA

Podobné podujatia