VAF - Večer autentického folklóru / Hriňová

Predstavujeme Vám mesto HRIŇOVÁ

Kultúrne zariadenia Petržalky, pod záštitou Jána Hrčku, starostu MČ Bratislava-Petržalka

uvádzajú

VEČER AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU

Predstavujeme Vám mesto HRIŇOVÁ

Účinkujú:
FS Hriňovčan a ľudová hudba Hriňovčan pod vedením primáša Samuel Suja   

Ďalej účinkujú:
Heligonkári: Martin Šedík Krnáč, Ján Pekár
Speváčky: Helena Marišinová a Paula Haranzová 
Rozkazovači: Ján  Pekár, Jozef  Suja, Peter Rezník a Martin Šedík Krnáč

Na záver programu sme pre Vás pripravili posedenie pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecialít.

Podujatie s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  21.10.2022 | 19:00 - 01:00

  HUDBA, DIVADLO

 10 €

VAF - Večer autentického folklóru / Hriňová

Podobné podujatia