VAF - Večer autentického folklóru / Heľpa

Predstavujeme Vám obec Heľpa

Predstavujeme Vám obec Heľpa.

Účinkujú: FS Heľpan, Chlopi s Heľpy a Ľudová hudba Heľpan

Vedúci súboru: Mária Kemková, Jozef Murín

Vedúci ľudovej hudby: Viktor Tešlár

Vedúci Chlopi s Heľpy: Lukáš Kukula

Na záver programu Vás pozývame na posedenie pri ľudovej hudbe a ochutnávke domácich špecilít.

Podujatie sa koná pod záštitou J. Hrčku - starostu MČ Bratislava Petržalka
a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  25.11.2022 | 19:00 - 01:00

  HUDBA, DIVADLO

 10 €

VAF - Večer autentického folklóru /  Heľpa

Podobné podujatia