ZRUŠENÉ! Talk show s Tatianou Dykovou | Vilhelmovou

Festival Divadlo CS

DVE KRÁSNE ŽENY – SKVELÉ HEREČKY MANŽELKY SLÁVNÝCH MUŽOV – MATKY VEĽKÝCH RODÍN PRIATEĽKY – ICH VŠEDNÉ DNY I SNY – LÁSKY I SKLAMANIE – KARIÉRY A RUŽOVÉ OKULIARE. JEDNODUCHO ŽENY S VEĽKÝM Ž I SLÚŠKY S VEĽKÝM S. 

Na rozdiel od televíznych talk-show je táto pojatá ako divadelné stretnutie troch osobností, ktoré  s nadhľadom, humorom, sebairóniou, ale aj s priestorom pre zamyslenie preberajú najrôznejšie situácie s východiskom ale aj bez, radosti a nečakané zvraty v živote človeka, ktorý je na jednej strane umelec a na druhé strane obyčajný človek, vystavený nástrahám každodenného života. Nie úplne známe, ale krásne pesničky , ktoré spievajú herečky  so  živým klavírnym doprovodom,  programu dodávajú divadelní noblesu. Scéne dominuje veľké (čierne a takmer neviditeľné plátno) na ktorom sa objaví aj unikátna projekcia zo života všetkých  účinkujúcich

TATIANA DYKOVÁ  | VILHELMOVÁ

KLÁRA TROJANOVÁ | POLLERTOVÁ

PETER SERGE BUTKO

MICHAL KINDL

Dom kultúry Zrkadlový háj

  21.10.2020 | 19:00 - 20:30

  Hudba, Divadlo, Iné, Podujatia

 20 €

ZRUŠENÉ! Talk show s Tatianou Dykovou | Vilhelmovou

Podobné podujatia