ZRUŠENÉ! ŠIKOVNÍČEK

tvorivo-zábavné podujatie pre deti od 3 rokov bez rodičov, nahlasovanie vopred: katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

Predškolská príprava hrou - cibrenie jemnej motoriky, tvorivé aktivity, rozvíjanie logického myslenia.

lektor : Mgr. Katarína Godorová

info : katarina.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

CC Centrum

  22.10.2020 | 9:00 - 10:00

  Pre deti

 4 €

ZRUŠENÉ! ŠIKOVNÍČEK

Podobné podujatia