ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - TELKA STRÝKA BALTAZÁRA

Zábavný pesničkový program pre deti

Telka strýka Baltazára

Milé deti. Poďte spolu so Strýkom Baltazárom na prázdninový výlet do sveta fantázie a rozprávkovej zábavy! Poďte sa zasmiať na tom, čo všetko sa prihodilo Strýkovi na jeho ceste. A nezabudnite. Nie je lepší liek ako smiech a skvelá nálada!

Dom kultúry Zrkadlový háj

  02.10.2022 | 10:00 - 11:00

  DIVADLO, PRE DETI

 5 / 4 €

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - TELKA STRÝKA BALTAZÁRA

Podobné podujatia