ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - NESIEM VÁM NOVINU....

Divadlo pre deti v podaní Teátro NELINE

Vianočná hra s pastiermi, ovečkami, Anjelom a Čertom a na motívy ľudových hier.

Nesiem vám novinu, počúvajte,
V Betlehemskej doline pozor dajte,
Slyšte ju pylne a neomylne, rozjímajte...

V nebi panuje veselá nálada. Narodil sa Ježiško! Archanjel Gabriel priletí na zem a zobudí pastierov aby im zvestoval radostnú novinu. Glória! Glória in exelsis Deo! Poďte hore pastuškovia, hore vstávajte a do mesta Betlehema sa ponáhľajte.

3 pastieri - Fedor, Stacho a Bača, zoberú dary a poberú sa do Betlehema pokloniť Ježiškovi. Prichádza aj Čert z pekla horúceho, prezrieť si to slávne dieťa. Brúsi si zuby na malého. Ale pri kolíske stojí Anjel a boj s Čertom vyhrá! 3 králi - Baltazár, Melichar a Gašpar prichádzajú do Betlehema a prinášajú dary: zlato, myrhu a kadidlo. Všetci sa radujú a pri tom si spievajú!

 

Hra je určená malým aj veľkým. Vychádza zo slovenských ľudových tradícií, je popretkávaná ľudovými koledami a folklórom.

Napísala: Nela Dušová
Bábky: Vladimír Kráľ
Scéna: Miroslav Duša
Hudba: Peter Tarkay
Hrá: Nela Dušová

Dom kultúry Lúky

  17.12.2023 | 10:00 - 11:00

  DIVADLO, PRE DETI

 5 €

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - NESIEM VÁM NOVINU....

Podobné podujatia