ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - KUFRÍK

Rozprávková nedeľa - Divadlo Fortissimo

Kufrík

Program je prvým nenúteným stretnutím s neverbálnou formou divadla – pantomímou. Deti sú vtiahnuté do diania na javisku občasným hovoreným slovom a formou hry. Ide vlastne o hovorený variant programu „Kufor“ so zmenami niekterých scénok.

Dom kultúry Lúky

  25.09.2022 | 15:00 - 16:00

  DIVADLO, PRE DETI

 5 €

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - KUFRÍK

Podobné podujatia