ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - KRÁĽ ŠAŠO

Rozprávková nedeľa - Divadlo Fortissimo

Kráľ Šašo

Vlado Kulíšek v úlohe šaša na kráľovskom dvore. Toto predstavenie sa s nadsádzkou vracia k začiatkom stredovekého nonverbálneho umenia, vlastného vtedajším hercom, bavičom a šašom.

Program je časovo aj priestorovo veľmi variabilný. Nie je koncipovaný len pre javiská, a predovšetkým je v ňom dávaný dôraz na spoluprácu s publikom. Zabaví malých aj veľkých divákov (napríklad aj rodiny s deťmi).

Hlavnou postavou tohto komponovaného programu je Šašo, ktorý spolu s divákmi vytvorí ilúziu kráľovského dvora a zahrá tradičný príbeh o únose a vyslobodení princeznej, poňatý samozrejme trocha netradične.

Rozohraný príbeh zdôrazňuje humornú stránku niektorých charakterových vlastností vtedajších ale aj súčasných vladárov a ich poddaných. Tieto princípy sú až prekvapivo aktuálne aj dnes.

 

Autormi predstavenia sú Vlado Kulíšek a Radek Michalko

Dom kultúry Zrkadlový háj

  25.09.2022 | 10:00 - 11:00

  DIVADLO, PRE DETI

 5 €

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA - KRÁĽ ŠAŠO

Podobné podujatia