ZRUŠENÉ! PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

tvorivé dielne pre deti od 3 do 10 rokov

Výtvarné dielničky, ktoré podporia kreativitu a estetické vnímanie vašich detí. 

téma : Strašiačik

lektor: Angelika Pauliková

info : angelika.paulikova@kzp.sk, 0911 837 149

CC Centrum

  21.10.2020 | 16:00 - 17:00

  Pre deti

 2,50 €

ZRUŠENÉ! PRE ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Podobné podujatia