POKLADY Z BABIČKINEJ TRUHLICE / VERNISÁŽ VÝSTAVY

Vernisáž výstavy paličkovanej čipky a ukážky práce s drôtom v rámci projektu Z babičkinej truhlice.

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry a rozvíjanie tradičných zručností pri práci s čipkou a drôtom. Cieľom je zapojiť do projektu kluby, spolky, O.Z. a iné neprofesionálne združenia paličkárov a ľudových remeselníkov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, s cieľom poukázať na široké možnosti využitia paličkovanej čipky a práce s drôtom v bežnom živote a zachovať tradíciu týchto tradičných remeselných zručností pre ďalšie generácie formou prednášok, výstavy a komentovaných workshopov.

Projekt je financovaný Bratislavským samosprávnym krajom.

Výstava otvorená pondelok - piatok v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 - 18:00

Dom kultúry Zrkadlový háj

  24.11.2023 | 17:00 - 20:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV, WORKSHOPY

POKLADY Z BABIČKINEJ TRUHLICE / VERNISÁŽ VÝSTAVY

Podobné podujatia