PLUS PETRŽALSKÁ LETNÁ UNIVERZITA SENIOROV

3. ročník letnej univerzity pre seniorov

„NIKDY NIE JE  NESKORO ZAČAŤ NIEČO NOVÉ“

Štyri prednášky v štyri určené dni vždy od 9.30 hod. do 11.00 hod.

07.07.2021 (streda)
Jazyk a politika  
Radoslav Štefančík


09.07.2021 (piatok)
Naštartujte svoju pamäť
Petra Hirtlová

14.07.2021 (streda)
Afrodiziaká ako súčasť kultúrnych dejín ľudstva a kulinárie
Katka Nádaská

16.07.2021 (piatok)
Život podľa Maji
Mária Velšicová

Finančne podporuje Mestská časť Bratislava Petržalka a venuje seniorom. Odborne a organizačne zabezpečuje Ekonomická univerzita v Bratislave.

Ďalšie informácie janka.chladecka@euba.sk +421 2 6729 5171

Dom kultúry Zrkadlový háj

  07.07.2021 | 9:30 - 11:00

  Iné, Podujatia

 

PLUS PETRŽALSKÁ LETNÁ UNIVERZITA SENIOROV

Podobné podujatia