PETRŽALSKÉ DÍNOM DÁNOM - VELIKÁNI ARCHITEKTÚRY NA PRAVOM BREHU DUNAJA - CYKLOVYCHÁDZKA

Prechádzky po zaujímavostiach Petržalky

Velikáni architektúry na pravom brehu Dunaja - cyklovychádzka

Miesto stretnutia: pod mostom SNP

Ukončenie: v blízkosti železničnej stanice

Na prvý pohľad by sa zdalo, že Petržalka – to sú len paneláky a nič iné. Na pravom brehu Dunaja však nájdeme gotiku, ale tiež funkcionalizmus a dokonca aj málo známy a jedinečný rondokubizmus. Pod stavbami v Petržalke sú podpísané zvučné mená velikánov ako Emil Belluš, Vladimír Dedeček, Dezider Quastler, Vladimír Karfík, ale predpokladá sa aj taliansky architekt Ettore Fenderl z Terstu, či nemecký architekt Heinrich Zieger z Zittau. Neveríte? Príďte sa presvedčiť. Opäť na bicykli.

Sprievodkyňa: Eva Čubríková

Každý účastník podujatia musí mať zakúpenú platnú vstupenku.

Dinom danom_okt15
 

 

Dom kultúry Lúky

  15.10.2022 | 15:00 - 16:30

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

 5 €

PETRŽALSKÉ DÍNOM DÁNOM - VELIKÁNI ARCHITEKTÚRY NA PRAVOM BREHU DUNAJA - CYKLOVYCHÁDZKA

Podobné podujatia