PETRŽALSKÉ DÍNOM DÁNOM

Prechádzky po zaujímavostiach Petržalky.

Mosty a nábrežia: pešia prehliadka

Miesto stretnutia: pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí

Ukončenie: na Starom moste

Prvý stály most cez Dunaj v Bratislave dali do užívania 1. januára1890. Bola to taká Eiffelovka na ležato, ktorá v medzivojnovom období spájala najväčšiu slovenskú obec s najväčším slovenským mestom. Osemdesiatdva rokov mala Bratislava len jeden stály most, ale za toto obdobie stihol vystriedať 4 rôzne názvy. Po druhej svetovej vojne sa stal “dočasným na furt”… Odvtedy už pretieklo dolu Dunajom veľa vody a v našom meste sa postavilo ďalších päť mostov. Najstaršie dva z nich si prejdeme a osobne “ohmatáme”, kým ostatné uvidíme v diaľke, ale aj o nich bude reč.

Ak chcete mať isté miesto, prihláste sa na dkl@kzp.sk

Exteriér

  26.08.2023 | 16:00 - 17:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

PETRŽALSKÉ DÍNOM DÁNOM

Podobné podujatia