PETRŽALSKÁ MELÓDIA - 20. výročie založenia súboru

Súbor seniorov pod vedením Márie Winklárekovej.

Spevácky súbor Petržalská Melódia Vás pozýva na slávnostný program pri príležitosti 20. výročia založenia súboru.

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Hrčku, starostu MČ Bratislava-Petržalka

Vystúpenie počas Vinočnej Petržalky 2022

Dom kultúry Zrkadlový háj

  29.03.2023 | 15:00 - 18:00

  HUDBA, KOMUNITNÉ AKTIVITY, PRE SENIOROV

PETRŽALSKÁ MELÓDIA - 20. výročie založenia súboru

Podobné podujatia