PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ - Vianočné dekorácie

Tvorivá dielňa pre mamičky zameraná na prácu s textilom.

Tvorivé aktivity pre mamičky spojené s herňou pre deti.

CC Centrum

  09.12.2022 | 09:30 - 11:30

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

 4 €

PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ - Vianočné dekorácie

Podobné podujatia