PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ - MOJKÁČIK OBLÁČIK

Tvorivá dielňa pre mamičky zameraná na prácu s textilom.

Tvorivé aktivity pre mamičky spojené s herňou pre deti.

CC Centrum

  21.10.2022 | 09:30 - 10:30

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, WORKSHOPY

 4 €

PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ - MOJKÁČIK OBLÁČIK

Podobné podujatia