PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ - BAVLNENÁ TAŠTIČKA

Tvorivá dielňa pre mamičky zameraná na prácu s textilom.

tvorivé aktivity pre mamičky spojené s herňou pre deti

CC Centrum

  07.10.2022 | 09:30 - 10:30

  KOMUNITNÉ AKTIVITY, WORKSHOPY

 4 €

PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ - BAVLNENÁ TAŠTIČKA

Podobné podujatia