PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ

STROMČEKOVÉ OZDOBY - textilná dielnička pre šikovné mamičky a ich deti

téma : STROMČEKOVÉ OZDOBY 

Tvorivá dielnička, na ktorej si v predstihu ušijete úžasne ozdôbky na váš vianočný stromček.    

lektor : Mgr. Katarína Godorová 

info : katarína.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

nahlasovanie vopred, do 16. 11. 2021

CC Centrum

  19.11.2021 | 10:00 - 12:00

  Pre deti, Iné

 4 € /matka +dieťa/

PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ

Podobné podujatia