PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ ŠPORTOVÁ LIGA I REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Stolnotenisový komunitný turnaj

Petržalská komunitná športová liga v stolnom tenise.

POZOR - REGISTRÁCIA UKONČENÁ.

NEVÁHAJTE A ZAPOJTE SA MEDZI TÝCH, KTORÍ MILUJÚ STOLNÝ TENIS. 

Kultúrne zariadenia Petržalky po dlhšej prestávke obnovujú pravidelnú štvrťročnú ligu pre susedov bez obmedzenia veku. Našim cieľom je podporiť zmysluplné voľnočasové aktivity v rámci komunity a podporiť nielen milovníkov stolného tenisu, ale získať aj nových nadšencov pre tento šport. 

Garanciu nad podujatím prevzala Alica Grofová - Chladeková, naša stolnotenisová legenda. 

Telocvičňa DK Lúky je bezbariérová. Pozývame na Petržalskú komunitnú športovú ligu v stolnom tenise aj všetkých zdravotne znevýhodnených a parastolných tenistov.

 

Tešíme sa na vás a veríme, že spoločne v športovom duchu strávime príjemný podvečer.

Termín konania: 25.11.2022 v čase 18:00 - 21:00

Prihlasovanie účastníkov: do 23.11.2022 do 15:00 na dana.fabryova@kzp.sk 

Registrácia účastníkov:  25.11.2022 v čase 17:00 - 17:40

Miesto konania: telocvičňa Domu kultúry Lúky

Chcete na ligu ešte trénovať? Môžete. Každú nedeľu v čase 10:00 - 12:00 v telocvični DK Lúky. 

Projekt finančne z dotačného programu podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Kontakt: Dana Fábryová, dana.fabryova@kzp.sk, +421 2 63 835 405

Dom kultúry Lúky

  25.11.2022 | 18:00 - 21:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ ŠPORTOVÁ LIGA I REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Podobné podujatia