PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ GALÉRIA

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vyhlasujú výtvarnú súťaž pre širokú verejnosť Petržalčanov. Deti, mladí ľudia, študenti, slobodní, aj celé rodiny a seniori môžu prispieť do našej KOMUNITNEJ GALÉRIE svojimi autorskými výtvormi v dvoch ústredných témach. Súťaž potrvá od 1.marca 2021 do 15.mája 2021 a vyhodnotená bude 1.júna 2021. Víťazné práce budú ocenené osobitne a všetky zaslané príspevky budú zverejnené na web stránke KZP a vystavené vo všetkých troch zariadeniach -  DK Zrkadlový háj, DK Lúky a Centrum voľného času Cik-Cak.

I.TÉMA pre deti a mládež od 4 do 26 rokov.

MOJA SUPER UČITEĽKA  / MÔJ SUPER UČITEĽ

Akceptované techniky výtvarného diela : tempera, akryl, akvarel, pastel, kombinované techniky.

Výkres formátu :   A3

Súčasťou výkresu môže byť  aj  krátky text, maximálne päť viet o vašej obľúbenej pani učiteľke / o vašom obľúbenom pánovi učiteľovi.

K výkresu je potrebné priložiť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, vek, adresu, kontakt /telefón a email/, meno zákonného zástupcu v prípade autorov mladších ako 18 rokov, techniku tvorby a názov diela.

Kategórie :    I.       5 – 7  rokov

                    II.      8 – 11  rokov

                    III.    12 – 14  rokov

Do súťaže  je možné poslať jeden výkres  na adresu  : Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava V., na obálku je potrebné uviesť  poznámku „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – Môj učiteľ“   alebo môžete výkres priniesť osobne počas pracovných dní  na vrátnicu Domu kultúry Zrkadlový háj v čase od  9:00 do 15:00.

II.TÉMA pre mládež od 12 rokov a dospelých.

PETRŽALSKÁ TERASA SNOV  / TOP TERASA PETRŽALKY

Akceptované techniky vizuálneho návrhu:  grafická  PC vizualizácia, kresba, ilustrovaná  fotografia formou koláže, kombinované techniky  /xerox +maľba alebo kresba/,úprava  fotografie v  počítači – cez grafické programy.

Formát návrhu :   A4 / A3

Súčasťou návrhu môže byť aj krátky text, maximálne päť viet o tom,  čo všetko by malo byť na novej terase, prípadne čím by bolo možné terasu ozvláštniť. Môžete napísať i pár slov, prečo chcete vylepšiť práve túto terasu v Petržalke.

K výtvarnému návrhu je potrebné priložiť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, vek, adresu, kontakt /telefón a email/, meno zákonného zástupcu v prípade autorov mladších ako 18 rokov, techniku tvorby, názov terasy /adresu/.

Kategórie :    I.   staršie deti             12 – 15  rokov

                    II.  mládež                   16 – 19  rokov

                    III. dospelí                   20 a viac rokov

Do súťaže  je možné poslať jeden výtvarný návrh revitalizácie petržalskej terasy na adresu  : Kultúrne zariadenia Petržalky,  Rovniankova 3, 851 02 Bratislava V.,  na obálku je potrebné uviesť  poznámku „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – Terasa“ alebo môžete návrh priniesť osobne počas pracovných dní  na vrátnicu Domu kultúry Zrkadlový háj v čase od  9:00 do 15:00. Prípadne môžete svoje návrhy zasielať elektronicky na adresu : zuzana.gulova@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

  01.03.2021 | 9.00 hod. - 15.00 hod.

  Pre deti, Iné, Podujatia

 

PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ GALÉRIA

Podobné podujatia