VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MOJA SUPER UČITEĽKA / MÔJ SUPER UČITEĽ

PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ GALÉRIA

4

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE  MOJA SUPER UČITEĽKA / MÔJ SUPER UČITEĽ

Kultúrne zariadenia Petržalky vyhlásili,  v rámci Petržalskej komunitnej galérie výtvarnú súťaž pod názvom MOJA SUPER UČITEĽKA, MÔJ SUPER UČITEĽ. Súťaž bola vyhlásená v čase od 1. 3. do 15. 5. 2021 a bola určená deťom od 5 do 14 rokov.  

Z prác, ktoré nám boli poslané vybrala odborná porota 3 najlepšie,

ktoré budú ocenené  15. 6. o 16:00 v CC Centre.

Dielka budú vystavené v CC Centre do 30. 6., v čase po-št  10:00–17:00, pia  9:00–16:00

Odborná porota

akad. maliar Dušan SEKELA /výtvarník a pedagóg/

Mgr. Anna HRABKOVÁ /lektorka výtvarných kurzov – CVČ Gessayova/

Mgr. Katarína Godorová / lektorka výtvarných aktivít pre deti, CC Centrum/ 

Mgr. Zuzana Guľová  /vedúca prevádzky CC Centra/

Umiestnenie :   

1. miesto Natália Kubinová   /9 bodov/

2. miesto Natália Woloszynová  /8 bodov/

3. miesto Sofia Čongová  /7 bodov/  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) vyhlasujú výtvarnú súťaž pre širokú verejnosť Petržalčanov. Deti, mladí ľudia, študenti, slobodní, aj celé rodiny a seniori môžu prispieť do našej KOMUNITNEJ GALÉRIE svojimi autorskými výtvormi v dvoch ústredných témach. Súťaž potrvá od 1.marca 2021 do 15.mája 2021 a vyhodnotená bude 1.júna 2021. Víťazné práce budú ocenené osobitne a všetky zaslané príspevky budú zverejnené na web stránke KZP a vystavené vo všetkých troch zariadeniach -  DK Zrkadlový háj, DK Lúky a Centrum voľného času Cik-Cak.

I.TÉMA pre deti a mládež od 4 do 26 rokov.

MOJA SUPER UČITEĽKA  / MÔJ SUPER UČITEĽ

Akceptované techniky výtvarného diela : tempera, akryl, akvarel, pastel, kombinované techniky.

Výkres formátu:   A3

Súčasťou výkresu môže byť  aj  krátky text, maximálne päť viet o vašej obľúbenej pani učiteľke / o vašom obľúbenom pánovi učiteľovi.

K výkresu je potrebné priložiť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, vek, adresu, kontakt /telefón a email/, meno zákonného zástupcu v prípade autorov mladších ako 18 rokov, techniku tvorby a názov diela.

Kategórie :    I.       5 – 7  rokov

                    II.      8 – 11  rokov

                    III.    12 – 14  rokov

Do súťaže  je možné poslať jeden výkres  na adresu: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava V., na obálku je potrebné uviesť  poznámku „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – Môj učiteľ“   alebo môžete výkres priniesť osobne počas pracovných dní  na vrátnicu Domu kultúry Zrkadlový háj v čase od  9:00 do 15:00.

Autorka: Natália Woloszynová
Vek: 7 rokov
Technika: pastel

Autorka: Sofia Čongová
Vek: 7 rokov
Technika: pastel

Autorka: Natália Kubinová
Vek: 7 rokov
Technika: ceruza + pastel                     

Výkresy budú vystavené v CCC od 15. - 30.6.2021 vo foyeri CCC

II.TÉMA pre mládež od 12 rokov a dospelých.

PETRŽALSKÁ TERASA SNOV  / TOP TERASA PETRŽALKY

Akceptované techniky vizuálneho návrhu:  grafická  PC vizualizácia, kresba, ilustrovaná  fotografia formou koláže, kombinované techniky  /xerox +maľba alebo kresba/,úprava  fotografie v  počítači – cez grafické programy.

Formát návrhu :   A4 / A3

Súčasťou návrhu môže byť aj krátky text, maximálne päť viet o tom,  čo všetko by malo byť na novej terase, prípadne čím by bolo možné terasu ozvláštniť. Môžete napísať i pár slov, prečo chcete vylepšiť práve túto terasu v Petržalke.

K výtvarnému návrhu je potrebné priložiť nasledujúce údaje: meno a priezvisko, vek, adresu, kontakt /telefón a email/, meno zákonného zástupcu v prípade autorov mladších ako 18 rokov, techniku tvorby, názov terasy /adresu/.

Kategórie :    I.   staršie deti             12 – 15  rokov

                    II.  mládež                   16 – 19  rokov

                    III. dospelí                   20 a viac rokov

Do súťaže  je možné poslať jeden výtvarný návrh revitalizácie petržalskej terasy na adresu  : Kultúrne zariadenia Petržalky,  Rovniankova 3, 851 02 Bratislava V.,  na obálku je potrebné uviesť  poznámku „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ – Terasa“ alebo môžete návrh priniesť osobne počas pracovných dní  na vrátnicu Domu kultúry Zrkadlový háj v čase od  9:00 do 15:00. Prípadne môžete svoje návrhy zasielať elektronicky na adresu : zuzana.gulova@kzp.sk

Dom kultúry Zrkadlový háj

  14.06.2021 | 9.00 hod. - 15.00 hod.

  Pre deti, Iné, Podujatia

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MOJA SUPER UČITEĽKA / MÔJ SUPER UČITEĽ

Podobné podujatia