Ozveny svetových festivalov: RAOUL TABURIN

r. P. Godeau, Francúzsko, 2018, MP, 90 min.

Milá komédia zo slnkom zaliateho francúzskeho mestečka o vynikajúcom opravárovi bicyklov a jeho veľkom tajomstve podľa knihy Jeana-Jacquesa Sempého. Film je pôvabným príbehom o priateľstve, láske, dôvere i strachu z vlastnej slabosti a Sempého celoživotnej láske –cyklistike.

...............................................................................................................

Bezpečnostné a hygienické opatrenia:

http://www.kzp.sk/sprava/bezpecnostne-pokyny-pre-navstevnikov-podujati-kzp

Artkino za zrkadlom

  07.07.2020 | 20:00 -

  Film

 3 pre členov FK / 5

Ozveny svetových festivalov: RAOUL TABURIN

Podobné podujatia