Ozveny svetových festivalov: BLAŽINE LEKCIE

r. S. Komandarev, BG, 2023, MP-15, 114 min.

Sedemdesiat ročná Blaga, bývalá učiteľka a žena pevných morálnych zásad, nedávno ovdovela. Keď ju podvodníci počas telefonického hovoru pripravia o úspory, našetrené na manželov hrob, jej morálny kompas sa v dôsledku tiesnivých okolností začne postupne vychyľovať… Stephan Komandarev vo svojich posledných dielach systematicky kritizuje neblahú sociálnu situáciu v postkomunistickom Bulharsku. V sugestívnej dráme s bravúrnym hereckým výkonom Eli Skorčevy v úlohe Blagy sa tentoraz zameral na generáciu seniorov. Zraniteľnú skupinu, ktorej politici tak často v prejavoch sľubujú právo na dôstojný život, hoci realita nemôže byť od sľubov vzdialenejšia.

csfd

Dom kultúry Lúky

  28.02.2024 | 19:00 - 21:00

  KINO

 6 / 5 €

Ozveny svetových festivalov: BLAŽINE LEKCIE

Podobné podujatia