OTVORENIE DIGITALIZOVANÉHO KINA LÚKY

Slávnostné otvorenie digitalizovaného kina Lúky

DIGITALIZOVANÉ KINO LÚKY otvára svoju činnosti po desiatich rokoch festivalom frankofónnych filmov: Crème de la Crème - Týždeň francúzskeho filmu / Semaine du film français.

18:30 na vás čaká ochutnávka francúzskych vín, syrov a ako dezert komorný koncert francúzskych šansónov v podaní speváčky Jany Hubinskej v sprievode klaviristu Gabriela Jonáša.

Následne bude pokračovať prehliadka francúzskeho filmu Crème de la Crème:

11. 3. 2022 19:00 – FRANCE
12. 3. 2022 15:00 – OLGA
12. 3. 2022 17:00 – PODVOD
12. 3. 2022 19:00 - STRATENÉ ILÚZIE
13. 3. 2022 15:00 – SIBYL
13. 3. 2022 17:00 – ANARCHISTI
13. 3. 2022 19:00 - TRALALA

KINO LÚKY plánuje byť moderným, lokálnym kultúrnym stánkom pre všetky divácke skupiny. Keď kino v roku 2012 ukončilo svoju činnosť, bolo v tom čase už štandardným filmovým klubom, ktorý nadväzoval na úspešné deväťdesiate roky, keď FK Lúky patril k známym a navštevovaným klubom. Po desiatich rokoch nečinnosti sa s podporou Audiovizuálneho fondu podarilo kino digitalizovať a to začína opäť plniť svoj hlavný účel - prinášať divákom zážitok z filmu a podieľať sa tak na rozvíjaní Petržalky ako kultúrneho priestoru. Kvalita projekcie je pritom dnes už nevyhnutne spätá s DCI štandardom, ku ktorému kino digitalizáciou dospelo. Očakávame, že vďaka pestrej a kvalitnej ponuke programu a služieb predovšetkým pre lokálne publikum sa kino Lúky bude vedieť aktívne zapojiť do úsilia o návrat divákov do kín v náročnej situácii, ktorá očakávane nastane po odznení pandémie. Program kina Lúky bude koncipovaný ako program moderného kina, t.j. kina s čo najpestrejšou ponukou pre všetky kategórie divákov.

 

ROZHOVOR
Martin Kočiško
Dramaturg programu Artkina za zrkadlom a Kina Lúky

 

  • Aká je história uvádzania filmov v Petržalke?

V Petržalke sa premietalo už v medzivojnovom období a v ére 35-mm filmu tu pôsobilo niekoľko jednosálových kín. Prechodu na digitálne premietanie sa žiaľ dočkalo len Artkino za zrkadlom, ktoré sídli v DK Zrkadlový háj a pod týmto názvom premieta nepretržite od roku 2001. V roku 2015 prešlo s podporou Audiovizuálneho fondu digitalizáciou a v roku 2018 bolo prijaté do prestížnej celosvetovej siete kín Europa Cinemas. Som veľmi rád, že sa do rodiny aktívnych jednosálových kín tento rok vracia aj Kino Lúky.

  • Čo je pre Petržalčanov výhodou Artkina oproti iným možnostiam v Bratislave?

Predovšetkým dostupnosť. Hoci návštevníci prichádzajú aj z iných mestských častí, primárnym cieľom Artkina je prinášať kvalitný, výberový obsah a to najmä pre ľudí, ktorí žijú v jeho okolí..

  • Čím Artkino najviac zaujalo Petržalčanov doteraz?

Dramaturgia Artkina za zrkadlom bola vždy nastavená tak, aby sme divákom ponúkli výber toho najlepšieho, čo sa dá v kine vidieť. Nebránime sa teda ani kvalitnej „komercii“ a práve tam by som hľadal aj tituly, ktoré v minulosti prilákali najviac divákov. Artkino tiež hostilo niekoľko významných domácich festivalov a bolo tiež miestom, kde sa pravidelne odohrávali slávnostné premiéry predovšetkým slovenských filmov.

  • Čím ich bude chcieť zaujať v najbližšej budúcnosti?

Tento rok očakávame veľké množstvo výnimočných titulov a verím, že z našej ponuky si vyberie naozaj každý. Premietania sú nastavené na pravidelné dni a časy. Kým nedele budú patriť rodinám a širokému okruhu filmových divákov, stredy budú vyhradené predovšetkým pre náročnejšie publikum.

  • V Dome kultúry Lúky sa uskutočnila digitalizácia tamojšej technológie uvádzania filmových predstavení. Čo sa tam inštalovalo?

Vďaka podpore Audiovizuálneho fondu sa do Kina Lúky inštalovala digitálna premietacia technológia podľa súčasných štandardov kvality obrazu a zvuku. Tá predstavuje digitálny laserový projektor, nové premietacie plátno a priestorový digitálny zvuk vo formáte 7.1.

  • Čo to znamená pre petržalského diváka?

Znamená to predovšetkým to, že do Kina Lúky sa po desiatich rokoch opäť vracia film. Zamerať sa chceme práve na lokálneho diváka, ktorý by mohol chodiť do kina takpovediac „v papučiach.“ Najmä pre takéhoto diváka plánuje Kino Lúky byť moderným filmovým stánkom s čo najpestrejšou filmovou ponukou.

  • Aký je váš najväčší sen, ako dramaturga audiovizuálnych programov KZP?

Všetci máme za sebou veľmi náročné obdobie a tak si hlavne prajem, aby sa do kín vrátili diváci. Verím, že kultúra, ktorej imanentnou súčasťou je aj film, má silu a schopnosť pretvárať spoločnosť. Priestor na premýšľanie bez rušivých podnetov vie poskytnúť práve kino.

Dom kultúry Lúky

  11.03.2022 | 18:30 - 19:00

  HUDBA, KOMUNITNÉ AKTIVITY, KINO

OTVORENIE DIGITALIZOVANÉHO KINA LÚKY

Podobné podujatia