OSOBNOSŤ PETRŽALKY

Poznáte skutočné osobnosti Petržalky? Pomôžte nám ukázať ich príbehy mestu i svetu.

O ČOM JE OSOBNOSŤ PETRŽALKY?

Mestská časť Bratislava-Petržalka už od roku 1998 organizuje slávnostné podujatie Osobnosť Petržalky, počas ktorého sa snažíme prejaviť vďaku a úctu tým, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie Petržalky, prispeli k šíreniu jej dobrého mena a rozvoju, zlepšili spolunažívanie jej obyvateľov i návštevníkov, alebo skvalitnili ich život.

KATEGÓRIE V ROKU 2022

Návrhy širokej verejnosti na ocenenie Osobnosť Petržalky 2022 je možné podávať minimálne do nedele 1. mája 2022 (vrátane), a to v piatich hlavných kategóriách: 1. Kultúra a rozvoj spoločenského života, 2. Sociálna práca a ochrana života a zdravia, 3. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, 4. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia a 5. Životné prostredie a ochrana prírody. Šiestu kategóriu Cena in memoriam za celoživotný prínos našej komunite navrhuje priamo starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka a o siedmej kategórii Cena verejnosti rozhodnete vy - Petržalčania a naši návštevníci vo verejnom ONLINE hlasovaní, ktoré bude dostupné priamo na tomto webe.

VYHRAJTE 10 POZVÁNOK

Piatich z vás za prijaté nominácie a piatich z vás za prijaté hlasy odmeníme oficiálnou pozvánkou pre dve osoby na slávnostné podujatie s odovzdávaním ocenení, ktoré plánujeme zrealizovať počas septembra 2022. Vopred vám ĎAKUJEME za všetky vaše nominácie na skutočné osobnosti Petržalky, ktoré nám môžete doručiť naozaj pohodlne a rýchlo, len v priebehu niekoľkých kliknutí a minút prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára. Ak by vám ale viac vyhovovala papierová nominácia, klasický formulár nám môžete doručiť osobne alebo poštou na adresu Miestneho úradu Petržalka.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  28.09.2022 | 12:00 - 23:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

OSOBNOSŤ PETRŽALKY

Podobné podujatia