METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA - VEĽKÝ VIANOČNÝ KONCERT

Ako sólista sa predstaví aj bývalý umelecký vedúci a ikona orchestra Peter Uličný a vokálna skupina Opera trio. Umeleckým vedúcim a koncertným majstrom bude Dušan Štefánek.

Veľký vianočný koncert Metropolitného orchestra za účasti Opera trio, ktoré sa pozitívne zviditeľnilo na súťaži Československo má talent.

Vokálna skupina Opera Trio je na hudobnej scéne už takmer 10 rokov. Repertoár formácie tvoria známe operné árie v trojhlasnej úprave, operety a skladby pop music, upravené do operných aranžmánov. Skupina od svojho založenia pôsobí v nezmenenej zostave – tvoria ju Tünde Kevická, Katalin Kollár a Andrea Kovács Nagy. Opera Trio každoročne absolvuje viacero koncertov a galakoncertov prevažne na Slovensku a v Maďarsku. Spolupracujú s rôznymi hudobnými orchestrami. Ich cieľom je popularizovať kultivovaný operný spev a tak priblížiť klasický hudobný žáner ľudom.

Na koncerte odznejú hity od Straussa, Lehára, Pucciniho, Dvořáka, Leroya Andersona a.i.

Srdečne pozývame našich priaznivcov spolu s ich priateľmi a známymi!

Zmena zamerania koncertov a účinkujúcich vyhradená.

Metropolitný orchester Bratislava (MOB) je hudobné teleso, ktoré na slovenskej hudobnej scéne pôsobí už od roku 2005. Pri založení si MOB za cieľ stanovil zachovanie operety v Bratislave a výchovu novej generácie operetných umelcov. Za toto obdobie sa orchestru podarilo zapísať sa do dejín interpretácie klasickej operety. Sústreďuje sa najmä na hudbu vychádzajúcu z viedenských valčíkov – hudbu tanečných salónov, cez klasické operety až po súčasné diela. Významnú časť repertoáru tvoria skladby slovenských autorov. Orchester už inšpiroval viacerých súčasných skladateľov k napísaniu nových diel. Za najvýznamnejšie počiny možno považovať iniciovanie napísania novej pôvodnej slovenskej operety „Láska na Považí“ (Víťazoslav Kubička – Oľga Duhanová), ktorá mala premiéru v októbri 2015 a operety pre deti "Priadka, čo pesničkou priadla" (Michal Šintál – Oľga Duhanová), ktorá bude mať pódiovú premiéru 19. 6. 2022.
MOB združuje špičkových profesionálnych hudobníkov, ktorí sú členmi najvýznamnejších slovenských telies ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a orchester Slovenského národného divadla.
MOB je jediným neštátnym orchestrom na Slovensku, ktorý má vlastnú koncertnú abonentnú sezónu. Môžete ho však počuť nielen na koncertných pódiách, či vo vysielaní rozhlasu a televízie – vyhľadávajú ho aj organizátori reprezentačných plesov a významných firemných podujatí, recepcií, a pod.

Od roku 2018 organizuje MOB každoročne Majstrovské operetné kurzy. Na nich – pod dohľadom najlepších medzinárodných operetných sólistov – rozširujú svoje obzory mladé slovenské operetné nádeje. V roku 2021 sa kurzov zúčastnili aj frekventanti zo zahraničia, čím sa Majstrovské operetné kurzy stali medzinárodnou kultúrnou a vzdelávacou udalosťou.

Snaha o rozšírenie repertoáru viedla aj k založeniu Metropolitného zboru Bratislava, ktorého členovia prichádzajú z najlepšieho zboru na Slovensku – Slovenského filharmonického zboru. Umožňuje to prinášať poslucháčom i zriedkavé vokálno-inštrumentálne skladby v tej najvyššej kvalite.

V roku 2009 založil MOB Čestné kuratórium. Členmi sa môžu stať významné osobnosti medzinárodného kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Úlohou týchto osobností je stáť po boku orchestra, pomáhať radou, podporiť navonok ciele a tiež ich prezentovať na rôznych fórach doma i vo svete. Zatiaľ sa členmi stali legendárna speváčka Prof. Ks. Renate Holm (D, A); hudobný skladateľ Prof. PhDr. Egon Krák ArtD. (SK); významný nemecký historik SKH Dr. Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen (…………D); zakladateľ tradície Bratislavských novoročných koncertov JUDr. Ján Sabol, najvýznamnejší pražský galerista PhDr. MgA. Miro Smolák (SK, CZ); dirigenti Zdeněk Macháček (SK…), Leoš Svárovský (CZ), Emmanuel Villaume (F, USA) a Kaspar Zehnder (CH).

 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  18.12.2022 | 17:00 - 18:00

  HUDBA

 25 € / 20 € seniori ZŤP a študenti do 26 r. / 5 € deti do 12 rokov

METROPOLITNÝ ORCHESTER BRATISLAVA - VEĽKÝ VIANOČNÝ KONCERT

Podobné podujatia