Metódy vypočúvania a získavania informácií

prednáška Ondreja Kubíka - experta na kriminálnu psychológiu

prednáška, ktorá sa mala 31.03.2020 o 19:00 hod. v DK Zrkadlový háj sa z dôvodu opatrení pre príp. zabránenie šírenia coronavírusu  presúva na nový termín, a to: 28.9.2020 o 19:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oproti vám sedí podozrivý. Hovorí pravdu alebo klame? Je svedok alebo zločinec? Ako sa mu dostať̌ pod kožu? Chcete vedieť̌, ako investigatívci čítajú mysle a ako sa dostávajú k pravde? Ak ste fanúšikmi forenznej psychológie, nezmeškajte zaujímavú prednášku kriminálneho psychológa Ondreja Kubíka. Večer nám priblíži metódy vypočúvania a získavania informácií, ktoré sa používajú u nás a prezradí nám, ako sa dajú poznatky psychológie využívať̌ v trestno-právnych situáciách. Rozprávať̌ sa budeme napríklad aj o tom, ako sa líši výsluch mladistvých, dospelých či osôb s nižším intelektom. Zapojte svoje sivé bunky mozgové, tento večer nás niečo naučí!

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD

je kriminálny psychológ, právnik a bezpečnostný analytik. Kubík je uznávaný expert na psychologické posudzovanie vierohodnosti, vyšetrovaciu a kriminálnu psychológiu, psychológiu práva, psychológiu propagandy, psychológiu extrémizmu, technológiu propagandy a psychológiu informačnej bezpečnosti. Viac ako desať̌ rokov pôsobil ako odborný konzultant Policajného zboru – kriminálny psychológ na účely psychologického posudzovania vierohodnosti výpovedí svedkov, podozrivých a obvinených. V súčasnosti sa zaoberá problematikou psychológie manipulácie ľudského správania, psychológiou propagandy a extrémizmu, experimentálnou a provokačnou propagandou a technológiou informačnej vojny v kontexte medzinárodného práva ozbrojených konfliktov a medzinárodného práva informačnej bezpečnosti.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  28.09.2020 | 19:00 - 21:00

  Iné, Film

 8

Metódy vypočúvania a získavania informácií

Podobné podujatia