MELÓDIE Z ČIAS PROPELERU

Privítanie jari


Sólisti: Viktória Oravec Ballánová a Roman Krško

Viktória Oravec Ballánová

Roman Krško

Kvintet Metropolitného orchestra Bratislava vedie Peter Uličný

Franz Lehár: Luxemburgský pochod
Johann Strauss: Ruže z juhu – valčík
Emmerich Kálmán: Vstupná pieseň Sylvie z operety Čardášová princezná
Johann Strauss: Tritsch-Tratsch – rýchla polka
Gejza Dusík: Keď harmonika tíško znie                                         
Carlos Gardel: Por Una Cabeza
Franz Lehár: Pieseň Vilje z operety Veselá vdova
Dušan Pálka: Ešte raz ku tebe prídem
Johannes Brahms: Uhorský tanec č. 5
Franz Lehár: Cítim náhle – duet z operety Veselá vdova
Franz Lehár: Zlato a striebro – valčík
Emmerich Kálmán: Pieseň Mr. X z operety Cirkusová princezná
Johann Strauss: Ľahká krv – galop
Johann Strauss: Môj pán markíz – pieseň z operety Netopier
Emmerich Kálmán: Vírim krúžim – duet z operety Čardášová princezná

PRÍDAVOK
Johann Strauss st.: Radetzkého pochod

Zmena zamerania koncertov a účinkujúcich vyhradená.

Metropolitný orchester Bratislava (MOB) je hudobné teleso, ktoré na slovenskej hudobnej scéne pôsobí už od roku 2005. Pri založení si MOB za cieľ stanovil zachovanie operety v Bratislave a výchovu novej generácie operetných umelcov. Za toto obdobie sa orchestru podarilo zapísať sa do dejín interpretácie klasickej operety. Sústreďuje sa najmä na hudbu vychádzajúcu z viedenských valčíkov – hudbu tanečných salónov, cez klasické operety až po súčasné diela. Významnú časť repertoáru tvoria skladby slovenských autorov. Orchester už inšpiroval viacerých súčasných skladateľov k napísaniu nových diel. Za najvýznamnejšie počiny možno považovať iniciovanie napísania novej pôvodnej slovenskej operety „Láska na Považí“ (Víťazoslav Kubička – Oľga Duhanová), ktorá mala premiéru v októbri 2015 a operety pre deti "Priadka, čo pesničkou priadla" (Michal Šintál – Oľga Duhanová), ktorá bude mať pódiovú premiéru 19. 6. 2022.
MOB združuje špičkových profesionálnych hudobníkov, ktorí sú členmi najvýznamnejších slovenských telies ako Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a orchester Slovenského národného divadla.
MOB je jediným neštátnym orchestrom na Slovensku, ktorý má vlastnú koncertnú abonentnú sezónu. Môžete ho však počuť nielen na koncertných pódiách, či vo vysielaní rozhlasu a televízie – vyhľadávajú ho aj organizátori reprezentačných plesov a významných firemných podujatí, recepcií, a pod.

Od roku 2018 organizuje MOB každoročne Majstrovské operetné kurzy. Na nich – pod dohľadom najlepších medzinárodných operetných sólistov – rozširujú svoje obzory mladé slovenské operetné nádeje. V roku 2021 sa kurzov zúčastnili aj frekventanti zo zahraničia, čím sa Majstrovské operetné kurzy stali medzinárodnou kultúrnou a vzdelávacou udalosťou.

Snaha o rozšírenie repertoáru viedla aj k založeniu Metropolitného zboru Bratislava, ktorého členovia prichádzajú z najlepšieho zboru na Slovensku – Slovenského filharmonického zboru. Umožňuje to prinášať poslucháčom i zriedkavé vokálno-inštrumentálne skladby v tej najvyššej kvalite.

V roku 2009 založil MOB Čestné kuratórium. Členmi sa môžu stať významné osobnosti medzinárodného kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Úlohou týchto osobností je stáť po boku orchestra, pomáhať radou, podporiť navonok ciele a tiež ich prezentovať na rôznych fórach doma i vo svete. Zatiaľ sa členmi stali legendárna speváčka Prof. Ks. Renate Holm (D, A); hudobný skladateľ Prof. PhDr. Egon Krák ArtD. (SK); významný nemecký historik SKH Dr. Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen (…………D); zakladateľ tradície Bratislavských novoročných koncertov JUDr. Ján Sabol, najvýznamnejší pražský galerista PhDr. MgA. Miro Smolák (SK, CZ); dirigenti Zdeněk Macháček (SK…), Leoš Svárovský (CZ), Emmanuel Villaume (F, USA) a Kaspar Zehnder (CH).

 

Dom kultúry Zrkadlový háj

  20.03.2022 | 17:00 - 18:00

  HUDBA

 15 € / 12 € seniori ZŤP a študenti do 26 r. / 5 € deti do 12 rokov

MELÓDIE Z ČIAS PROPELERU

Podobné podujatia