PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ

LETNÉ KVETINOVÉ DEKORÁCIE - exteriérové tvorivé dielne pre šikovné mamičky, spojené s ukážkami viazania kvetov

téma: LETNÉ KVETINOVÉ DEKORÁCIE

odborný lektor: Martina Tomašovičová 

materiál v cene

mamičky môžu prísť i s dieťaťom

zodpovedný pracovník: Mgr. Katarína Godorová

info: katarína.godorova@kzp.sk, 0903 264 141

nahlasovanie vopred, do 10. 6. 2021

CC Centrum

  18.06.2021 | 10:00 - 12:00

  Pre deti, Iné, Podujatia

 4 € /matka +dieťa/

PETRŽALSKÁ MAMIČKÁREŇ

Podobné podujatia