KONZERVATORISTI V PETRŽALKE - VIANOČNÝ KONCERT

koncert študentov Konzervatória, Tolstého 11 v Bratislave

Účinkujú študenti a pedagógovia Konzervatória, predstavia sa vám hrou na cimbal a hrou na flaute,

svojím umením vás potešia sláčikové i husľové kvarteto. 

CC Centrum

  11.12.2022 | 17:00 - 18:30

  HUDBA

 3 €

KONZERVATORISTI V PETRŽALKE - VIANOČNÝ KONCERT

Podobné podujatia