KOČIKÁREŇ

Doobedné tvorivé podujatie pre celú rodinu

Doobedné tvorivé podujatie pre celú rodinu.

KOČIKÁREŇ / TVORIVÉ DIELNIČKY

Tvorivé dielničky napomáhajú rozvoju hrubej a jemnej motoriky detí. Práca s materiálom je pre drobcov zaujímavá najmä ako hra. Detičky prostredníctvom tvorivých činností skúmajú a objavujú okolitý svet. Aj preto podporujeme myšlienku, že proces tvorby je dôležitejší ako jej výsledok.
Deti si môžu u nás vyskúšať rôzne výtvarné činnosti: maľujeme štetcom, prstami, farbičkami, voskovkami, učíme sa strihať, trháme papier, priliepame textílie, otláčame rôzne predmety a prírodniny, odlievame, modelujeme. 

 Na hodinách sa budeme venovať záujmovo – kreatívnej činnosti súdržne so vzdelávaním. To znamená, že na svoje si prídu, tak mamičky, ako aj deti.  Zameriavam sa na rozvoj vlastnej  intuície spojenej s citlivosťou a vnímavosťou.  Nájde sa tu priestor pre všetkých, ktorí  majú chuť sa vzdelávať a rozvíjať svoje schopnosti, tak mentálne ako aj kreatívne. Na každom z našich stretnutí  vytvorím harmonogram na určitú tému. V prvej časti vám priblížim náš program prostredníctvom prezentácie alebo krátkej prednášky.  Následne spoločne s deťmi vytvoríme výrobok, alebo umelecký produkt na danú tému.

Tvorivé dielničky sú určené pre deti približne od 3 rokov v sprievode dospelej osoby. Aby sme vedeli zabezpečiť materiál a pomôcky, je potrebné sa vopred prihlásiť na kurzy@kzp.sk

Čo vidíš vo svojej rúčke?  

Vytvor si vlastné pexeso  

Slniečko oblečené v jeseni  

Urobme si divadlo  

LEKTORKA: Mgr. Marta Spodniaková

Dom kultúry Lúky

  27.10.2021 | 10:00 - 11:30

  Pre deti

 4 €

KOČIKÁREŇ

Podobné podujatia