KL / LETO S GITAROU

Tri dámy slovenského folku privítajú západ slnka na Nobelovom námestí.

Žena a gitara - večný zdroj inšpirácie, vánok v rozpálenom dni, chladivý dúšok a pohladenie duše.

Ildikó Kali
Dominika Fričová
Zuzana Homolová

Ildikó Kali je nevšedná speváčka, skladateľka a gitaristka, ktorej hudba sa zaraďuje do štýlu etnický šansón. Hudba rôznych národov je pre jej umelecké cítenie rozhodujúca. Okrem hudby ju fascinujú mytologické príbehy, básne, povesti a balady.

DOMINIKA FRIČOVÁ ponúka umelecky hodnotné texty, plné vtipu, ale najmä nutnosti zamyslieť sa a pochopiť, ktoré umne podfarbuje jednoduchou gitarovou hrou. Vyštudovaná lekárka a biochemička. V roku 2019 vydala svoj debutový album O poliach a snehu.

ZUZANA HOMOLOVÁ. Tvorba legendárnej slovenskej pesničkárky Zuzany Homolovej sa vyznačuje lyrickosťou, poetickosťou, a silnými väzbami na folklórnu tradíciu. Vydala niekoľko vlastných albumov, a nezmazateľne sa zapísala do dejín slovenskej folkovej hudby.

Mobilné pódium

  23.07.2022 | 19:00 - 21:00

  HUDBA, KOMUNITNÉ AKTIVITY

KL / LETO S GITAROU

Podobné podujatia