KL / KEDY STROMY SPIEVAJÚ

Rozprávková nedeľa - Divadlo na hojdačke - Draždiak Beach Volley Club

“Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha.

Scenár: Michal Legíň

Réžia: Lucia Lasičková

Dramaturgia: Mário Drgoňa

Scénografia a výroba: Miriam Horňáková

Hudba: Lukáš Cintula

Účinkujú: Alexandra Nečesaná a Lukáš Kečkeš

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov.

Dĺžka predstavenia 40 minút.

Hráme o 10:00 hod. – Draždiak Beach Volley Club, Tematínska, 851 05 Petržalka

 

Exteriér

  07.08.2022 | 10:00 - 11:00

  DIVADLO, PRE DETI

KL / KEDY STROMY SPIEVAJÚ

Podobné podujatia