ZRUŠENÉ! KERAMKO

keramické dielničky pre deti od 5 do 10 rokov

Na KERAMKU si vaše dieťa osvojí základy keramickej tvorby, modelovania a zdobenia keramiky. Ateliér disponuje elektrickou pecou na vypaľovanie keramiky.

lektor : Mgr. Zuzana Guľová

info : zuzana.gulova@kzp.sk, 0917 711 090

CC Centrum

  22.10.2020 | 15:00, 16:00 - 16:00, 17:00

  Pre deti

 3 € / osoba

ZRUŠENÉ! KERAMKO

Podobné podujatia