JAZZOVÝ ATELIÉR

Verejný workshop hry na hudobné nástroje s Borisom Čellárom

Večerné jazzové ateliéry sú určené všetkým, ktorí majú záujem hrať jazzovú hudbu – od úplných začiatočníkov až po hudobníkov na prahu profesionálnej kariéry. Jedinou podmienkou je základná znalosť nôt a hudobnej teórie a smäd po tom, čo tvorí podstatu jazzu – hranie s druhými. Jazzový ansámbel ateliérov je vytvorený tak, aby každý člen mohol hudobne rásť a pri tom nemal strach z toho, že jeho zručnosti nie sú na dostatočnej úrovni. Jazzové ateliéry sú otvoreným jazzovým ansámblom vedeným profesionálnymi slovenskými jazzmanmi. Konajú sa pravidelne v pondelok. Každý ateliér je skúškou stabilného ansámblu, kde repertoár prinášajú pedagógovia a je tvorený najslávnejšími skladbami. Záujemci o poznanie postupov jazzu zo širokej verejnosti majú vstup umožnený za symbolické vstupné 2 €.

Dom kultúry Lúky

  21.09.2020 | 19:00 - 21:00

  Hudba, Pre deti, Iné, Podujatia

 2 €

JAZZOVÝ ATELIÉR

Podobné podujatia