IGRIC 2020

najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku

Poslaním Igrica je každoročne zhodnotiť a oceniť najlepšie slovenské audiovizuálne diela a tvorcov, inšpirovať divákov k sledovaniu a podpore domácej filmovej a televíznej tvorby a motivovať tvorcov k zvyšovaniu kvality vznikajúcich diel.

31. IGRIC 2020

V roku 2020 budú udeľované výročné národné tvorivé ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu roku 2019.

Na príprave a realizácii podujatia sa podieľajú: 

  • Slovenský filmový zväz
  • Únia slovenských televíznych tvorcov
  • Literárny fond
  • AVF (bola podaná žiadosť o podporu podujatia a čaká sa na rozhodnutie o prípadnej podpore)
  • RTVS
  • LITA
  • Klub filmových novinárov

http://www.igric.sk/

Dom kultúry Zrkadlový háj

  20.09.2020 | 15:00 - 20:00

  Iné, Podujatia, Film

 7 €

IGRIC 2020

Podobné podujatia