FESTIVAL ZMIERENIA 2023 - CUDZINCI V CUDZEJ ZEMI?

Panelová diskusia o spoločných prvkoch dejín rómskej a židovskej menšiny na našom území.

DK LÚKY - Veľká sála

10.9. Nedeľa 17:00
"Cudzinci v cudzej zemi?" - panelová diskusia.
Mgr. Rastislav Pivoň - romista a kultúrny antropológ.
Mgr. Zuzana Kumanová, PhD., etnografka a historička
PhDr. Katarína Hradská, PhD.  – historička a publicistka
Viera Kamenická  – spisovateľka a fotografka
VSTUP VOĽNÝ

10.9 Nedeľa 19:00
Metropolitný orchester Bratislava - Operetné melódie židovských autorov + hudba z filmu Schindlerov zoznam. Koncert koncipovaný ako cesta životmi a dramatickými osudmi židovských autorov populárnych hudobných žánrov 19. a 20. storočia. Vyvrcholením koncertu bude predstavenie orchestrálnej verzie hudby s motívmi z filmu Schindlerov zoznam. Orchester v zložení 11 členov + husle sólista + dvaja sólisti speváci + dirigent
VSTUPNÉ 10 €

FESTIVAL ZMIERENIA 2023 v sebe spája dva medzinárodné pamätné dni – 1.9. Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva a 9.9. Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Snažíme sa v ňom priniesť každý rok divákom a účastníkom trochu inak zameraný pohľad, týkajúci sa tejto témy – od historických a kultúrno antropologických prednášok až po koncerty prezentujúce hudbu týchto menšín v kontexte svetovej kultúry.

FESTIVAL ZMIERENIA 2023 bude prezentáciou rómskej a židovskej kultúry v kontexte nielen tragického osudu, ale taktiež aj úspechov a prínosu umeleckej a spoločenskej koexistencie židovskej a rómskej minority s majoritou. Takisto v panelovej diskusii "Cudzinci v cudzej zemi ?" otvoríme reflexiu pnutia medzi nútenou snahou o asimiláciu, a kultúrnou jedinečnosťou so zámerom predstaviť obohacujúci element minority smerom k väčšinovej spoločnosti. Bratislava, Slovensko a stredoeurópsky región vždy stáli na križovatkách ciest a osudov. Dejiny, ktoré prechádzali našou krajinou, často ukazovali tú najkrutejšiu a najtragickejšiu tvár. Aj vo svetle najnovších udalostí sa opäť ukazuje, aká dôležitá je tolerancia a solidarita vo všetkých formách koexistencie minorít a majority. Obrazné i doslovné putovanie dejinami, ktoré priviedlo majoritu aj minority na naše územie, sa zmenilo na "putovanie" rôznych režimov našou krajinou a ich zrážanie sa s menšinami, hoci boli jednoznačne a plnohodnotne TU. Patrili sem, a skutočným cudzorodým prvkom bola práve vykorenená štátna totalita alebo povrchný étos spoločnosti so svojou intoleranciou.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Dom kultúry Lúky

  10.09.2023 | 17:00 - 19:00

  KOMUNITNÉ AKTIVITY

FESTIVAL ZMIERENIA 2023 - CUDZINCI V CUDZEJ ZEMI?

Podobné podujatia