DIVADELNÁ KOMÉDIA

Ochotnícky divadelný súbor Divadlo Nová Dedinka

Hra fínskeho autora Bengta Ahlforsa – Divadelná komédia v podaní Ochotníckeho divadelného súboru Divadlo Nová Dedinka je vtipným pohľadom do zákulisia amatérskeho divadla a ponúka divákovi spoznať celý proces prípravy divadelnej hry, od čítacích skúšok, cez nácvik obrazov až po premiéru. Popri tom rozvíja aj obyčajné ľudské príbehy hercov a osôb spätých s chodom divadla, ktoré sa zákonite prelínajú aj do pripravovaného predstavenia.

Autor: Bengt Ahlfors

Réžia a dramaturgia: Martin Zachar

Dĺžka predstavenia: cca 80 minút bez prestávky

Úspešná divadelná komédia

Dom kultúry Lúky

  12.02.2023 | 18:00 - 19:30

  DIVADLO

 7 € / 3 € ZŤP a seniori

DIVADELNÁ KOMÉDIA

Podobné podujatia