CHRBTOM K HORÁM

výročie FS Ruthenia spojené so zábavou po akcii

FS Ruthenia spolu s hosťami DFS Gajdošík a hercom Vladimírom Čemom osláv svoje desiate výročie. V predstavení Chrbtom k horám sme sa zamerali na prvú polovicu 20. storočia, ktorá bola pre rusínsky národ zásadná. Za sprievodcu týmto tanečno-dramatickým pásmom sme vybrali Nikolaja Beskyda. Rod Beskydovcov mal vo svojich radoch niekoľké osobnosti, ktoré sa zaradili medzi našich velikánov, buditeľov. V tanečných častiach sme sa zamerali na rusínske regióny severovýchodného Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi (dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny), takže prezentujeme bohatstvo a rozmanitosť rusínskeho folklóru z celého Rusínmi osídleného územia, ktoré vtedy patrilo Československu. Poukazujeme tým aj na to, že aj keď sa hranice a štáty niekoľkokrát počas minulého storočia menili, Rusíni zostávajú jedným nedeliteľným národom a ich kultúrne bohatstvo je spoločným rusínskym bohatstvom. Po programe nasleduje zábava s občerstvením a krstom novovzniknutého DFS Rutheniačik.

Dom kultúry Zrkadlový háj

  04.06.2022 | 18:00 - 04:00

  HUDBA, DIVADLO

CHRBTOM K HORÁM

Podobné podujatia